Spreekuur

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak voor dezelfde dag,  belt u tussen 8.00 en 10.30 uur de praktijkassistente.

Voor overige afspraken,  uitslagen en telefonisch overleg kunt u bellen tussen  12.00 en 13.00 uur en tussen 14.30-16.30 uur.

De balie is geopend van: 8.00 tot 10.30 uur,  van12.00 tot 13.00 uur en van  14.00 tot 16.30 uur.

Een consult is bedoeld voor één probleem en duurt ongeveer 10 minuten.   Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact/ de aard van de klachten. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. Een deel van de problemen kan door een eenvoudig advies worden afgehandeld en bij andere klachten is het soms nodig extra tijd te reserveren of bijvoorbeeld urine mee te brengen.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Wilt u een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen bel dan s.v.p. voor 10.30 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling namelijk beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Visites zijn bedoeld voor patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen. De assistente zal bij een verzoek om een visite altijd vragen naar de reden om te beoordelen hoe snel de huisarts bij u moet zijn.
Omdat er op de praktijk ruimere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het beter om naar de praktijk te komen indien de situatie het toelaat.