Eigen risico

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en valt niet onder uw eigen risico. Wanneer de huisarts aanvullend onderzoek aanvraagt (welke soms direct in de praktijk gebeurt) , medicatie voorschrijft of u doorverwijst naar een andere zorgverlener zoals het ziekenhuis  dan kan dit extra kosten met zich meebrengen die onder uw eigen risico vallen. 

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar